Giao tiếp Thuyết trình


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Game cải thiện kỹ năng giao tiếp #1 - Đặt câu hỏi mở

Đặt câu hỏi mở là một kỹ năng rất quan trọng trong giao tiếp nói chung, đặc biệt là bắt chuyện và duy trì cuộc trò chuyện nói riêng. Câu hỏi mở là gì, bạn có thể tham khảo Blog fususu.com/no…

106 27 May 2020
Giới thiệu chuyên mục "Giao tiếp Thuyết trình" 1 28 June 2019
Cách nói chuyện hài hước thông minh hóm hỉnh tự nhiên ♫ 6 7 February 2020
Cho nhận lời khen | Game cải thiện kỹ năng giao tiếp #2 63 27 December 2019
Ai đã tham gia CLB ACI giơ tay nhé! 23 1 November 2019