Ngoại Ngữ Du Kích


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục "Ngoại Ngữ Du Kích" 1 28 June 2019
Chia sẽ các bạn thêm bản audio song ngữ Việt Anh từ 1000 words english của Fususu mà mình tự làm 4 14 August 2019
Học tiếng Anh qua Game #7 - Từ xáo trộn 20 4 August 2019
Học tiếng Anh qua Game #2 - Thay đổi một chữ 76 31 July 2019
Học tiếng Anh qua Game #3 - Nối tên bài hát 21 26 July 2019
Học tiếng Anh qua Game #1 - Đoán chữ viết tắt: E.T.A 13 23 July 2019
Đọc thử sách "21 cách học tiếng Anh du kích" 1 28 June 2019
Học tiếng Anh qua Game #6 - Kể chuyện tiếp nối, mỗi người một câu 20 10 July 2019
Học tiếng Anh qua Game #5 - Cùng dịch châm ngôn 8 10 July 2019
Học tiếng Anh qua game #4 - Nhìn hình comment chữ 9 10 July 2019
[Tập 1] Chế chuyện học 1000 từ tiếng Anh thông dụng 3 1 July 2019