Làm sao để mọi công việc trở nên thú vị hơn?

Có ai đã từng chán nảng trong công việc gì hay chưa, nếu chán thì bạn sẽ làm gì để làm mọi công việc đở chán hơn?:blush::blush::blush:

7 Likes

nếu là mình thì mình sẽ nghỉ ngơi, thư giãn cho đầu óc tỉnh táo, xong rồi nghe nhạc truyền cảm hứng, còn bạn ?

1 Like

nếu mình mình sẽ nghĩ ngơi một chút rồi nghe audio để dân trào cảm hứng, sẽ giúp mình làm việc thoải mái hơn dễ dàng hơn trong công việc:blush::blush::blush::blush::blush::blush:

1 Like

Mình sẽ biến nó trở nên thú vị hơn bằng cách biến đổi nó , tìm ra cái hay của công việc . Có những cách đơn giản hơn mà mình hay làm là nghe nhạc , đi bộ vài vòng rồi tiếp tục làm việc

1 Like