Comment dịch châm ngôn mỗi ngày để tiếng Anh tăng đều tay

11 Likes


Mỗi giây bạn có trên hành tinh này thì rất đáng quí và nhiệm vụ của bạn là luôn vui vẻ.

8 Likes

Mỗi giây phút bạn sống trên đời đều vô cùng quý giá vậy nên hãy luôn sống vui vẻ.

9 Likes

Mỗi phút giây bạn có ở trên hành tinh này đều rất quý giá và nhiệm vụ của bạn là hãy luôn vui vẻ

7 Likes


Cùng dịch nhé cả nhà :slight_smile:

8 Likes

Từng giây phút bạn có trên hành tinh này đều rất quý giá và trách nhiệm của bạn là phải hạnh phúc mà sống.

8 Likes


cùng duy trì thói quen tốt nhé cả nhà :slight_smile:

5 Likes

Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.

Cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những ván bài tốt, đôi khi bạn phải chấp nhận chơi một ván bài xấu.

8 Likes

“Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well”
Cuộc sống không phải lúc nào cũng nắm trong tay những ván bài tốt, nhưng thỉnh thoảng, hãy chơi ván bài xấu một cách thật hay.

6 Likes

Cuộc sống không phải lúc nào chũng chia cho ta nhưng quân bài tốt.Đôi khi bạn phải chấp nhận chơi những quân bài xấu

4 Likes

Mỗi giây trong cuộc đời bạn đều trân quý, hãy chủ động sống vui trong từng giây từng phút.

6 Likes

Trong cuộc đời, điều quan trọng không phải là có được những quân bài tốt, mà là học cách chơi cho tốt những quân bài không tốt.

8 Likes

Bạn dịch hay thật đó:+1::+1::+1::+1::+1:

6 Likes


Cùng học nhé cả nhà :slight_smile:

6 Likes

Bạn không thể kiểm soát mọi chuyện xảy đến với mình; bạn chỉ có thể kiểm soát cách mình phản ứng với những chuyện đó. Sự mạnh mẽ của bạn được thể hiện qua cách bạn phản ứng.

8 Likes

Bạn không thể kiểm soát được những gì xảy ra với mình; bạn chỉ có thể kiểm soát được cái cách mà bạn phản ứng với những gì xảy ra. Sức mạnh của bạn là trong cách bạn phản ứng

6 Likes

.Thấy mọi người tham gia nhiệt liệt mà vui quá.Cố gắng nha

3 Likes


Don’t allow your past or present condition to control you. It’s just a process that you’re going through to get you to the next level.

7 Likes

Đừng hối hận một quá khứ đã qua hay một tương lai chưa tới. Chúng chỉ đơn giản là những thử thách bạn phải và sẽ phải vượt qua để trưởng thành.

6 Likes

Không cho phép quyết định ở quá khứ hay hiện tại kiểm soát bạn. Nó chỉ là một quá trình mà bạn phải đi qua để đạt được trình độ tiếp theo.

3 Likes