Hạn sử dụng của một cuốn sách

Hạn sử dụng của một cuốn sách là gì? có lẽ bạn sẽ hỏi mình như vậy, lúc trước mình cũng không hiểu đâu nhưng bây giờ mình đã hiểu ra rằng: nó là số lần bạn đọc cuốn sách đó.
63399c7159d73a257c1ab3138ccb9dbc

Cho mình hỏi bạn chút nha, hiện giờ trong nhà bạn có sách không? hiện giờ bạn đang đọc nó hay đã cho nó"ngủ đông" ở một góc nào rồi nhỉ? Nếu như bạn đang đọc nó, thì bạn có nghĩ tới một ngày nào đó nó không còn hữu dụng với bạn nữa, có phải bạn sẽ cho nó “ngủ đông” chung với em kia không? :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:.


Mình không phủ nhận rằng chúng ta sẽ có lúc chán một việc gì đó vì mình cũng vậy. Chỉ là khi bạn đã đọc xong cuốn sách đó, bạn đã hiểu được ý nghĩa của nó chưa? nếu đã hiểu thì sự ngủ đông ấy có ích cho cả hai (với điều kiện là bạn không quên ý nghĩa của nó). Còn nếu như chưa thì bạn nên áp dụng một số biện pháp, VD: mỗi ngày đọc một ít, sau khi đọc xong hình dung những gì mình mới đọc trong đầu,…
Đó cũng là lí do mình ví dụ số lần đọc sách với hạn sử dụng. Bạn thấy trên gói bim bim, oshi,… đều có ghi HSD còn riêng đối với sách HSD này chỉ mang tính trừu tượng, có phải khi bạn đã cảm thấy nhàm chán quyển này, bạn sẽ cho nó vào kệ không đó giống như đã hết hạn sử dụng, hoặc đôi khi bạn muốn lấy lại đọc đó là tái sử dụng. (thế là HSD sách lời hơn HSD thực phẩm nhỉ ? :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:)
Cảm ơn bạn đã đọc có lẽ bài viết hơi lòng vòng nên nếu bạn không hiểu hãy comment cho mình nha :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

9 Likes