Game vui giúp bạn luyện trí nhớ #1 - Lật bài Numa

Đơn giản là lật bài, tìm những cặp bài giống nhau. Và hãy cố gắng hoàn thành trong số Click ít nhất có thể bạn nhé. Comment kết quả của bạn ở dưới ^^!
Lưu ý: Nếu bạn muốn chơi với màn hình to cho thoải mái thì bấm vào đây nhé. Ngoài ra game này khá là khó hơn so với các game lật bài trí nhớ thông thường, như thế nào thì hãy chơi sẽ biết nhé!

11 Likes

112 :expressionless:

2 Likes

Thử 2 lần mới được 140.:sob::sob::sob: @Leuyen2202 bạn làm 112 kiểu gì vậy?:thinking::thinking::thinking:

1 Like

Wow 112 clicks :smile:

1 Like

Em 114 clicks :smile:

1 Like

Làm muốn tẩu luôn được 114 :expressionless: vừa mở xong là nó trừ 1 đơn vị… để thử lần 2 :grin:

1 Like

Ghê thiệt lun á ^^ hihi

1 Like

Bằng mình nè mình cũng 114 ^^

1 Like

Tui cũng chơi lần 2, lúc đó chắc thần nhập…

1 Like

Yeah, 202 clicks, not bad @@

160 clicks :grin::grin:

128 clicks… May mắn a

140 clicks cho lần 2, tuyệt hơn rồi đây :smile:

Chơi lần 3 được 70 clicks á :blush::blush::blush:

4 Likes

182 :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

từ 158 xuống 118 hehe so good :smiling_face_with_three_hearts:

Yeah! Mình từ 140 xuống 110 rồi! Vui quá đê! :grin::grin::grin:

1 Like

Mình nãy lần 4 được 72 :grin::grin::grin:

1 Like

Thật nguy hiểm! :sunglasses::sunglasses::sunglasses: Mình cũng sẽ cố gắng! :grin::grin::grin:

1 Like

Mỗi lần chơi là kiếm chỗ yên tĩnh, sợ máu chạy ngược lên rồi tẩu luôn :joy::joy::joy:

2 Likes