Tờ kinh diệu kỳ số #2 - Ngày hôm nay tôi yêu thương từ tận đáy tim!

Tờ kinh này ẩn chứa sức mạnh to lớn nhất của nhân loại, tình yêu thương.

Comment điểm danh nếu bạn đã đọc hôm nay, điều bạn tâm đắc nhất, điều bạn chưa hiểu?

:open_book: Mua sách gốc để ủng hộ tác giả tại: fususu.com/tiki/og-mandino
:gift: Tải bản PDF & Audio song ngữ tại: fususu.com/series/hanh-trinh-10-kinh-dieu-ky

4 Likes

Tờ kinh này nói cho mình biết phải yêu nhưng yêu ntn để cân bằng cho mình và người xung quanh ?

Trong tờ kinh, đoạn gần cuối có hướng dẫn hành động đó bạn. Yêu thương tất cả không trừ một ai, kể cả kẻ thù hay bằng hữu. Khi đối diện với họ, hãy nói “tôi yêu bạn”, đơn giản vậy thôi ^^!
Update: Nói thầm trong đầu nhé, ha ha.

Mik hơi thắc mắc. Nếu mình đã có ny nhưng gặp ai mình cũng thầm nghĩ “tôi yêu bạn” nó cứ sai sai thế nào ý

Ở vấn đề sự yêu thương yêu quý một ai đó, cuộc sống không có ai hoàn hảo, mỗi khi gặp ai đó thì mình nên nhìn vào điểm mạnh của người đó để tiếp xúc.

Sự yêu thương ở tờ kinh số 2 này theo mình nói về tình yêu vô điều kiện, sự khoan dung, tha thứ, lòng từ bi, nó rộng hơn tình yêu đôi lứa.

1 Like