Tờ kinh diệu kỳ số #4 - Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên

Bạn khác biệt như thế nào? Tờ kinh này sẽ giúp xây dựng lòng tự trọng, sự tự tin, trở nên khác biệt (mà vẫn khiêm tốn).
Comment nếu bạn đã, đang, từng đọc tờ kinh này. Điều bạn tâm đắc nhất, cũng như điều bạn còn băn khoăn?

:open_book: Mua sách gốc để ủng hộ tác giả tại: fususu.com/tiki/og-mandino
:gift: Tải bản PDF & Audio song ngữ tại: fususu.com/series/hanh-trinh-10-kinh-dieu-ky

3 Likes

Trải qua hôm nay, tôi mới cảm nhận được hương vị khi mình là " tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên". Tôi để ý, học hỏi từng chút một việc mình trải qua mỗi ngày. Tôi là khác biệt duy nhất, không ai giống ai cả.
Hôm nay, tôi đạt được thành tựu trong việc bắn khẩu súng DKZ mà Quận Ba Đình giao phó.
Lần đầu tiên tôi bắn loại súng này, có khả năng phá tăng. Hơi run nhưng không sợ, và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điều tôi muốn nói là đứng trước mọi thứ mình cảm thấy xa lạ mà mình đứng ra nhận, học tập và hoàn thành nó. Không ngại vì nó khó mà không dám làm, mà bạn dám đương đầu với nó.!
P/s: có lẽ đọc tờ kinh này xong, bạn sẽ thấy mình làm việc và thực sự thấy khác biệt - hãy hành động.

1 Like