Tờ kinh #9 - Tôi sẽ hành động NGAY BÂY GIỜ!

Ngày mai là ngày kẻ thua cuộc nghĩ mình sẽ chiến thắng. Liệu bạn có phải là kẻ thua cuộc?
Ngày mai là ngày kẻ trì hoãn nghĩ mình sẽ làm. Liệu bạn có phải là kẻ trì hoãn?
Hãy hành động, NGAY!

Tờ kinh số 9 này chứa đầy sức mạnh giúp bạn hành động vượt qua trì hoãn!

Bạn đã đọc chưa? Hãy comment nhé?

:open_book: Mua sách gốc để ủng hộ tác giả tại: fususu.com/tiki/og-mandino
:gift: Tải bản PDF & Audio song ngữ full bộ tại: fususu.com/10tokinh

1 Like