Tờ kinh #10 - Tôi xin thỉnh cầu để được chỉ lối

Ai trong đời mà không từng thỉnh cầu một đấng tạo hóa nào đó? Và đây là… nghệ thuật cầu xin, để đảm bảo 100% hiệu quả ^^!

Bạn đã đọc tờ kinh này chưa? Hãy comment suy nghĩ của bạn nhé!

:open_book: Mua sách gốc để ủng hộ tác giả tại: fususu.com/tiki/og-mandino
:gift: Tải bản PDF & Audio song ngữ full bộ tại: fususu.com/10tokinh

1 Like