Cho mình hỏi thông thuơng 1 thói quen nhỏ ( thực hiện trong 30 giây) thực hiện bao lâu thì thành công? Mình cảm ơn trước nha!

Vì mình đang thực hiện thói quen viết to done list nó gồm nhiều thói nhỏ! Mình cảm ơn trước nha !

Ad có trả lời bên topic kia rồi nhé. Thời gian phụ thuộc vào “thực lực” của bạn với thói quen đó. Thường là 3-5 ngày, có khi 1-2 ngày nếu nó quá dễ ^^!

1 Like