Lặp lại thói quen nhỏ nhiều quá do yếu tố kích hoạt!

Mình Đang luyện thói quen là khi nhìn vào gương ( kích hoạt-thói cũ ) là tự hỏi hôm nay mình có gì đáng yêu ( thói quen nhỏ mới) ! Nhưng có 1 số vấn đề nảy sinh vì thông thương 1 ngày chúng ta nhìn gương khá nhiều lần ( sáng trưa chiều) nên hễ khi nhìn là hỏi nhiều lúc cũng thấy khó khó. Vấn đề trên mình giải quyết sau đây hả mọi người!

Bạn dán câu hỏi lên gương xem sao nhé :smile:

Nó giống như thế này tức là khi mình nhìn thấy biển số xe đi ( kích hoạt-thói cũ) thì em sẽ liên kết những con số trên biển xe thành câu truyện thú vị ( 30s). Nhưng vấn đề phát sinh là trong 1 ngày đó ta gặp rất nhiều biển số xe. Cái này theo anh em nên giải quyết thế nào? 1 là mỗi ngày 1 biển số xe thôi khi nào quá dễ thì tăng lên và cứ thế

Đúng rồi, giảm số lượng xuống. Ví dụ chỉ thực hiện khi dừng xe ở cột đèn đỏ thôi.
Và chỉ thực hiện với 1 loại xe nào đó nhất định, vd xe màu đỏ :smiley: