Lời Thề Thành Công Số 1 - Tôi sinh ra là để thành công

Tôi sinh ra là để ăn mừng thắng lợi, không phải là để rên rỉ khóc than. Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Từ khi nào mà mọi ước mơ của tôi đã tan biến vào những đám mây xoàng xĩnh, nơi những kẻ tầm thường ngợi ca nhau xuất sắc?

https://www.youtube.com/watch?v=_Qkj13Ly_cE

:open_book: Mua sách gốc để ủng hộ tác giả tại: fususu.com/tiki/og-mandino
:gift: Tải bản PDF & Audio song ngữ tại: fususu.com/series/hanh-trinh-10-loi-thanh-cong/

2 Likes