Gắn thói mới vào thói cũ nhưng vẫn quên thì làm sao?

em đang tập thói quen nhỏ là ghi 10 mục tiêu mà mình muốn đạt đc trong một năm và cũng gắn vào thói cũ là đọc sách. Nhưng hễ khi vào đọc sách lại quên ko thực hiện, với nếu có thì cũng đc 3 ngày, những ngày sau đó lại quên mất tiêu!

3 Likes

bạn thử thay 1 năm thành 1 tháng xem (ý kiến bản thân thôi)

3 Likes

Bạn thử giảm độ khó xuống đi
Vd: giảm xuống còn 1 tuần sau đó tăng lên 1 tháng v.v

2 Likes

Ừ thì mình đã giảm chỉ ghi 1 mục tiêu thôi! Nhưng vấn đề là nó quên mất tiêu mặc dù đã gắn vào thói cũ…

2 Likes

Bạn tăng kích hoạt lên đi. Viết mục tiêu ra giấy, kẹp vào sách rồi tập thói quen nhỏ mở sách ra là mở tới trang có kẹp tờ đó nhìn ngắm là được rồi. ^^!

3 Likes