Làm sao để tự tin

Mình hay chán nản bản thân, thiếu tự tin. Đơn giản vì mình gặp khó khăn, từ đó lại nản

7 Likes

bạn đọc bài này của anh Phương chưa?

3 Likes

bạn đọc bài của bạn @M.Ngoc đi nha hiệu quả lắm đấy :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes

@M.Ngoc viết hay cực lun
Bạn đọc đi nhá
Kiểu gì cũng tự tin lên thôi
(ᵔᴥᵔ)(ᵔᴥᵔ)

3 Likes

Bài a Phương viết mà bạn, mình chỉ dẫn link thôi

2 Likes

Mình thử rồi có hiệu quả lắm luôn . Nhưng nhiều lúc trong mình cũng cảm thấy mất đi sự tự tin lắm . Lúc đó , mình Phải tự tưởng tượng ra cái gọi là niềm tin đó , nhiều khi còn phải tự trấn an lại bản thân nữa

1 Like