Làm sao để tự tin

Mình hay chán nản bản thân, thiếu tự tin. Đơn giản vì mình gặp khó khăn, từ đó lại nản

6 Likes

bạn đọc bài này của anh Phương chưa?

2 Likes

bạn đọc bài của bạn @M.Ngoc đi nha hiệu quả lắm đấy :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes