Lần cuối cùng cảm xúc được gọi tên

@Sabishina Thư cũng vậy nhé. Fighting!!!

1 Like

ố kề :joy::joy::joy::joy:
66bb8b898adf5c556fa3ae6b5bd5f038

1 Like