Quản lí để thành công ( kèm tài liệu week plan bạn có thể in ra)

Thanks bn nhìu nhìu lắm nha :smiling_face_with_three_hearts:

1 Like

Bạn ơi file này tớ không down được bạn xem lại cho tớ vs nha

1 Like

Mình mới kiểm tra tải bình thường mà ? Bạn chụp màn hình up lên hay link nó bị sao ?

1 Like