Excel 6 hũ chi tiêu

chào anh, anh cho em hỏi, khi sử dụng công thức 6 hũ, rồi lỡ như bị bệnh hoặc có cái gì đó bất chợt xảy ra mà mình không có đủ tiền, thì mình sử dụng hũ nào và cách xử lí lúc đó ra làm sao vậy anh trai? :))

2 Likes

Thuốc men đưa vào NEC nha. Bản thân trong mỗi hũ em cũng có thể chia ra thêm các hũ nhỏ (đánh dấu bằng từ khóa), trong đó có 1 từ khóa là dành cho các tình huống bất ngờ chẳng hạn ^^! Nếu không đủ tiền thì buộc phải vay thôi em, khi vay thì có thể để tạm vào hũ NEC.

2 Likes